ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΔΣΡ

Προκειμένου το ΔΣ του Συλλόγου να ορίσει εκπροσώπους στις παρακάτω δύο επιτροπές, παρακαλούμε όποιο μέλος ενδιαφέρεται να το δηλώσει έως την Τρίτη 16/1/18 στη Γραμματεία του Συλλόγου με τηλέφωνο 2241020413 ή email info@dsrnet.gr:

1) Επιτροπή Διακανονισμού για της Εμπορικές Μισθώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου Tμήμα Εμπορίου

και 2) Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 του Ν. Δωδεκανήσου στην οποία προσβάλλονται οι αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 225 και 226 Ν 3852/2010.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συλλόγου 2241020413.

 

Print Friendly, PDF & Email