Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη του ΔΣ του Συλλόγου στον Κτηματολογικό Δικαστή

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την επίσκεψη του ΔΣ του Συλλόγου στον Κτηματολογικό Δικαστή, τα απασχολούντα τους συναδέλφους τον τελευταίο καιρό ζητήματα, ρυθμίστηκαν ως εξής:

  1. Τα πρακτικά συμβιβαστικής επίλυσης θα μεταγράφονται χωρίς περαιτέρω έλεγχο από τον Κτηματολογικό Δικαστή. Η σύνταξη όμως του πρακτικού θα πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, κατά την κρατούσα στο Πρωτοδικείο άποψη. Επί του ζητήματος αυτού θα υπάρξει νέα συνάντηση με τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου για να υπάρχει ενιαία γραμμή από το σύνολο των Πρωτοδικών.
  2. Εφεξής η επίδοση απόφασης σε πρόσωπα αγνώστου διαμονής θα γίνεται με την σύνταξη μίας έκθεσης επίδοσης, με αντίγραφα όμως της επιδοθείσας απόφασης ισάριθμα με τον αριθμό των αγνώστου διαμονής προσώπων, που θα παραδίδονται στην Εισαγγελία και θα επισυνάπτονται στην επιδοθείσα απόφαση.
  3. Θα γίνουν ενέργειες προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για  την πρόσληψη μηχανικών στο Κτηματολόγιο, διότι πράγματι η κατάσταση είναι τραγική.
  4. Για τη λήψη σχεδιαγραμμάτων των όμορων ακινήτων, του ακινήτου το οποίο μας ενδιαφέρει, θα γίνουν ενέργειες στην Εισαγγελία για την έκδοση γνωμοδότησης, στην οποίαν θα αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου έχει έννομο συμφέρον να λάβει σχεδιαγράμματα των όμορων, του δικού του, ακινήτων, για τη σωστή οριοθέτηση τούτου.

Ρόδος 7 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος                        Ο Γ.Γραμματέας

Κωνσταντίνος Σαρρής   Βασίλειος Καταβενάκης

Print Friendly, PDF & Email