Δελτίο Τύπου Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος