ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ 26/4/2021

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

25ης Μαρτίου 9 – Ρόδος 85100

τηλ 2241020413 – φαξ 2241075369

e mail : info@dsrnet.gr

web site: www.dsr.gr

 

Ρόδος 26/4/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 23.4.2021 λάβαμε γνώση της με αριθμό 1006/1.4.2021 απόφασης Δημάρχου Ρόδου, δυνάμει της οποίας προσλαμβάνεται δεύτερος δικηγόρος, συνεργάτης Δημάρχου με σύμβαση δικαίου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο συμβουλευτικές υπηρεσίες και διατύπωση γνωμών σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (διοικητικού δικαίου, αστικού – εμπορικού δικαίου) σχετιζόμενες με τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του Δήμου καθώς και παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου, αντί  δαπανών μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών 30.000 ευρώ και 7.500 ευρώ αντίστοιχα, οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Για την ως άνω θέση επελέγη για ακόμη μια φορά δικηγόρος εκτός των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.

Αρνούμενοι να σταθούμε απλοί παρατηρητές απέναντι στην πρωτοφανή και για πρώτη φορά στα χρονικά, πλήρη απαξίωση της νομικής κοινότητας του νησιού  από την Δημοτική Αρχή Ρόδου  διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις διαδικασίες πρόσληψης ειδικών συμβούλων επί νομικών θεμάτων με άγνωστα σ’ εμάς κριτήρια , οι οποίες παρακάμπτουν για μια ακόμη φορά με τρόπο προσβλητικό τα μέλη μας.  Με κανέναν τρόπο δεν ανεχόμαστε η επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια των δικηγόρων της Ρόδου  να τίθεται με αυτό τον τρόπο σε αμφισβήτηση και μάλιστα από την ίδια τη Δημοτική Αρχή του νησιού μας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

 

Print Friendly, PDF & Email