ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ρόδος 23 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου κατά την έκτακτη συνεδρίαση του στις 23 Μαΐου 2017 δηλώνει ότι είναι ενάντια σε κάθε προσπάθεια και συζήτηση ένταξης του Κτηματολογίου Ρόδου στο Εθνικού Κτηματολόγιο εάν :

1)      Δε μεταγραφούν οι απροσδιορίστου αριθμού εκκρεμούσες πράξεις στα κτηματολογικά βιβλία.

2)      Δε μηχανογραφηθούν οι υφιστάμενες κτηματολογικές μερίδες.

3)      Δε διευκρινιστεί ο τρόπος και οι προαπαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συναλλαγών και η προστασία της ιδιοκτησίας.

Καταδικάζει οποιαδήποτε ενέργεια και προσπάθεια ένταξης του Κτηματολογίου Ρόδου στο Εθνικό Κτηματολόγιο ερήμην του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι θέσεις και οι προτάσεις του.

Για το λόγο αυτό συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του τη Δευτέρα 29 Μαΐου και ώρα 12 στα γραφεία του Συλλόγου.

                              Από το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Σαρρής         Βασίλειος Καταβενάκης

Print Friendly, PDF & Email