ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (16/1/13-15/7/13)-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ