ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΘΕΜΑ:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Κατόπιν της από 16.4.2019 απόφασης Δ.Σ. σε συνέχεια της πρόσφατης διαπίστευσης διαμεσολαβητών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφασίστηκε η σύνταξη καταλόγου διαπιστευμένων διαμεσολαβητών – δικηγόρων, ο οποίος θα τηρείται στα γραφεία του Συλλόγου και θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας.

Παρακαλούνται οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές  –  συνάδελφοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν, να αποστείλουν στη γραμματεία του ΔΣΡ  με e mail στο info@dsrnet.gr τα στοιχεία τους για την σύνταξη του κατά τα άνω καταλόγου.

Για το ΔΣ του ΔΣΡ

Ο Πρόεδρος                             Η Γ.Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης          Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email