Διάλεξη δικηγόρου Σταύρου Κουταλιανού Τετάρτη 22-6-2011 "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠολΔ"