ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β/2019 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β2019 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΓΑΓΩΓΗΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

-Παρασκευή 13.12.2019 και ώρες 17.00-19.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

-Σάββατο 14.12.2019 και ώρες: i)10.00-12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία , ii) 14.00-16.00: Εμπορικό Δίκαιο

-Κυριακή 15.12.2019 και ώρες: i) 10.00-12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία ii)14.00-16.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

 

Print Friendly, PDF & Email