Διανέμεται το ημερολόγιο του 2012 από τα γραφεία του Συλλόγου (25ης Μαρτίου 9)