Διενέργεια των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019-Εγκλύκλιος 42