ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΤΟΥ Ν. 4194/2013 "ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ"