ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΣΡ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ