ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 20/1/22