ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΝΕΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ  ΡΟΔΟΥ

 Ν Ε Α  Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Η Διευθύνουσα Πρόεδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου

Ευαγγελία Αγγελή, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:

Την με αριθμ. Δ 1α/ΓΠ. ΟΙΚ. 33202/28-5-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2033τ. Β’ ), ορίζει τα ακόλουθα:

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Οι καταθέσεις δικογράφων θα γίνονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 22410-77032.

Οι καταθέσεις σχετικών για τις δικάσιμους να γίνονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 22410 24957.

Οι παραλαβές αποφάσεων και κλήσεων να γίνονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 22410 24957.

ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΕΧΕΙ  ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ.

Οι δικαστές, γραμματείς, συνήγοροι και ιδιώτες διάδικοι που κινούνται στους χώρους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου συνιστάται να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα ή ασπίδα προστασίας προσώπου.

Στους χώρους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου θα διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

Αναγκαία καθίσταται η τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων.

Ειδικά για το ακροατήριο κατά τη συζήτηση υποθέσεων καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων τα είκοσι (20), ανάλογα με τη σειρά των εκφωνούμενων υποθέσεων, όπως αυτές αναγράφονται στο έκθεμα. Η σειρά προεκφώνησης καθορίζεται ανά 10 υποθέσεις. Η εφαρμογή των ανωτέρω, γίνεται με ευθύνη των Προέδρων ή των Δικαστών που Προεδρεύουν στη σύνθεση.

 

                                         Ρόδος  12  Ιουνίου 2020

                                         Η Διευθύνουσα Πρόεδρος

                                του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου

 

 

                                               Ευαγγελία ΑγγελήPrint Friendly, PDF & Email