Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς

Εκποίηση άχρηστων δικογραφιών του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς των ετών 2010 και 2011 καθώς και των δικογραφιών που έχουν επιστραφεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι 30/11/2016 μετά την έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων από αυτό.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης να πάρουν από τις δικογραφίες των ανωτέρων ετών κάθε έγγραφο που τους είναι χρήσιμο.

Print Friendly, PDF & Email