ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΣΡ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/10 2015 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΟΥΛΑ