ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΣΡ 18/1/2015 ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΑ ΛΑΕΡΜΑ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ