ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ / 27-10-2019 ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΚΟ