ΔΣΡ – Ενημερωτική εκδήλωση για τον Νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό 25/6

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ενημερωτική εκδήλωση 

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων – Επιμόρφωσης και Επιστημονικής Συνδρομής Δικηγόρων του Δ.Σ.Ρ. και σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 με ώρα έναρξης 18.30 ενημερωτική εκδήλωση για τον Νέο Πτωχευτικό Νόμο ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» και τον Ν. 4745/20:  «Επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/10 και άλλες διατάξεις».

Εισηγητής:

Δημήτριος Λυρίτσης, δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Σύμβουλος της Ολομέλειας για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ειδικότερα η διάρθρωση της θεματικής ύλης έχει ως εξής :

Α) Ν. 4738/20: «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις».

  1. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών (αρθ. 5-30)

α) Σκοπός

β) Πεδίο εφαρμογής

γ) Διαδικασία υποβολής αιτήσεως

δ) Περιεχόμενο αιτήσεως

ε) Συνέπειες από την υποβολή της αίτησης

στ) Μορφές σύμβασης αναδιάρθρωσης

ζ) Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης 18

η) Συμμετοχή Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 22-24

θ) Συνέπειες από την αθέτηση της σύμβασης αναδιάρθρωσης 27

ι) Επιδότηση δόσεων 28

2) Απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης μικρού αντικειμένου (αρθ. 173)

α) Πεδίο εφαρμογής

β) Περιεχόμενο αιτήσεως

γ) Διαδικασία

δ) Προληπτικά μέτρα

ε) Ανεπάρκεια στοιχείων περιουσίας

στ) Συνέπειες πτώχευσης – στερήσεις οφειλέτη 191, 192

ζ) Πτωχευτική περιουσία

η) Περάτωση πτώχευσης – απαλλαγές

3) Ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες (άρθ. 220 – 224)

Β) Ν. 4745/20: «Επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/10 και άλλες διατάξεις»

Διάρκεια ενημέρωσης: 60’

Μετά την ενημέρωση θα ακολουθήσουν ερωτήσεις προς τον εισηγητή.

Η παρακολούθηση της ενημερωτικής εκδήλωσης θα γίνει με webex meeting και οι συνάδελφοι θα λάβουν e mail από την Ολομέλεια.

23/6/2021

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                          Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης     Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email