ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ.Πρωτ.:464633/9.8.2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής που αφορά την ταυτοποίηση και το με Α.Π.4090/27.7.2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με οδηγίες για τη διαδικασία ταυτοποίησης

464633_2022

464633_2022 27_7 εγκύκλιος wallet id

Print Friendly, PDF & Email