Εγκύκλιος για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 €

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β’4640)
Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως
50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17.

egkyklios_gia_rythmisi_asfalistikon_ofeilon-1

Print Friendly, PDF & Email