ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ