Ειρηνοδικείο Ρόδου – Ανακοίνωση για συνέχιση τήρησης μέτρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Ρόδος, 14-09-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

Λαμβανομένων υπόψη:

α) της από 24-04-2020 γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,

β) της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33202/28.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από 1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2033),

γ) των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του Ν. 4684/2017, σύμφωνα με τις οποίες η συζήτηση για συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και προσημείωση υποθήκης, διεξάγεται εγγράφως και η ισχύς των οποίων παρατάθηκε  σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ειρημένου άρθρου, μέχρι την 15η -09-2020 και ήδη μέχρι την 31η-10-2020, και

δ) τέλος των προγενέστερων πράξεων και ανακοινώσεων  για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 εντός των χώρων του Ειρηνοδικείου μας, παρακαλούνται οι  κ. Συνήγοροι  και οι πολίτες όπως τηρούν τα ακόλουθα μέτρα:

 

1) Είσοδος στην υπηρεσία μόνο με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας  ή ασπίδας προστασίας προσώπου. Η προμήθεια των υλικών αυτών θα γίνεται με επιμέλεια των συναλλασσομένων.

2) Τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου από γραμματείς,  δικαστές, συνηγόρους και μεταξύ των συναλλασσομένων προσώπων εντός της υπηρεσίας.

3)Χρήση προσωπικών στυλογράφων από γραμματείς, ειρηνοδίκες και  συναλλασσόμενα πρόσωπα που θα πρέπει να φέρουν μαζί τους προσωπικούς στυλογράφους.

4) Αποφυγή της άσκοπης παραμονής εντός των χώρων της υπηρεσίας και όσο το δυνατό συντομότερη  αποχώρηση των ενδιαφερομένων μετά την εξυπηρέτηση τους, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος σε άλλους πολίτες. Παρακαλούνται οι κ. Συνήγοροι καθώς και οι πολίτες να μην συνωστίζονται στο διάδρομο της Υπηρεσίας και ειδικά έμπροσθεν της θύρας του  Γραφείου του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αναμονής των παραπάνω προσώπων για συζήτηση προσωρινής διαταγής ασφαλιστικών μέτρων ή εκουσίας δικαιοδοσίας, παρακαλούνται άπαντες οι ενδιαφερόμενοι  (όπως διάδικοι, μάρτυρες) να μην αναμένουν  στο διάδρομο της Υπηρεσίας, αλλά να προσέρχονται μόνο οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους.

5)Για την δια ζώσης επικοινωνία των κ. Συνηγόρων  με τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, παρακαλούμε να προηγείται  τηλεφωνική επικοινωνία (22410 29221) ή να υποβάλλεται το εκάστοτε αίτημα στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, δια της οποίας θα διαβιβάζεται στον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

6) Λόγω του περιορισμένου χώρου στο γραφείο ειρηνοδικών, οι προσωρινές διαταγές ασφαλιστικών μέτρων, εκουσίας δικαιοδοσίας άρθρου 781 ΚΠολΔ, θα συζητούνται στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

7) Επίσης, παρακαλούνται οι κ. Συνήγοροι να μην προσέρχονται στο γραφείο του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας για τη συζήτηση συναινετικής εγγραφής, ανάκλησης, εξάλειψης και προσημείωσης υποθήκης, αλλά να καταθέτουν την αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου.

8) Η επίσκεψη της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου, θα είναι δυνατή για το κοινό μόνο κατόπιν τηλεφωνικού αιτήματος (22410 28885 και 22410 22207)  και  με την τήρηση των μέτρων της χρήσης μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου  και της τήρησης αποστάσεων.

Επιφυλασσόμαστε για την τροποποίηση των ως άνω κανόνων με νεότερη ανακοίνωση ενόψει των εξελίξεων.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ελπίζουμε στην ανταπόκριση και τη συνεργασία σας για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η  ΔΙΕΥΘΥΝOΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΥΚΙΑ ΔΑΜΑΛΑ

Print Friendly, PDF & Email