ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ- Ανακοίνωση για λειτουργία και μέτρα προφύλαξης

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Παρακαλούνται οι εισερχόμενοι στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ρόδου να τηρούν τα κάτωθι προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας:

  • Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό.

  • Να τηρούν απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5 m).

  • Nα εισέρχονται ένας, ένας στους χώρους των γραφείων του Ειρηνοδικείου.

  • Να χρησιμοποιούν προσωπικούς στυλογράφους.

Όλα τα τμήματα της γραμματείας θα λειτουργούν κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης :

1) Για ένορκες βεβαιώσεις, αποποιήσεις, νομική βοήθεια, δηλώσεις τρίτων, συναινετικά διαζύγια και οποιοδήποτε κατεπείγον θέμα στο τηλ. 2241022207

2) Για καταθέσεις δικογραφιών, διαταγών πληρωμής, διατάξεων, παραλαβή αντιγράφων στο τηλ. 2241028885

3) Για πιστοποιητικά στο τηλ. 2241078455

Παρακαλούμε να μην προσέρχεστε στη Γραμματεία χωρίς προηγούμενη συνεννόηση και να μην αναμένετε τη σειρά σας στο διάδρομο, καθόσον έχει πλάτος περίπου ένα μέτρο και δεν παρέχει ασφάλεια.

Υπενθυμίζουμε ότι σε όλες τις προθεσμίες προστίθενται 80 ημέρες (19 από 13-31 Μαρτίου + 30 του Απριλίου + 31 του Μαΐου).

Για κάθε δικάσιμο θα γίνεται χρονική τοποθέτηση των υποθέσεων εντός της αυτής ημέρας με ανακοίνωση της γραμματείας που θα γνωστοποιείται στον Δικηγορικό Σύλλογο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και θα αναρτάται έμπροσθεν του ακροατηρίου.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ελπίζουμε στην ανταπόκριση και τη συνεργασία σας για την προστασία της δημόσιας υγείας.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

Print Friendly, PDF & Email