ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ – Ανακοίνωση για τη δικάσιμο της 2/6/20