ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥΣ 9 ΚΑΙ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ