ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 6/4

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβανομένων υπόψη:

της υποχρέωσης για τήρηση των μέτρων λόγω της πανδημίας του ιού Sars CoV2

και του γεγονότος ότι το Ειρηνοδικείο Ρόδου διαθέτει μόνο μία αίθουσα ακροατηρίου εμβαδού επιφανείας περίπου 42,50 τ.μ.,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ότι προς αποφυγή συνωστισμού και προς διαφύλαξη της δημόσιας υγείας των παρευρισκομένων (Ειρηνοδικών, Γραμματέων, πληρεξουσίων Δικηγόρων, διαδίκων), θα ισχύσουν τα κάτωθι:

Α) Το πινάκιο της δικασίμου της 6ης  Απριλίου 2020΄1χωρίζεται ως εξής:

Από 09:00 έως 09:30 θα συζητηθούν οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας πινάκια 1, 2, 3, 4 και 9.

Από 09:30 έως 10:00 υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας πινάκια 13, 14, 15 και 16

Από 10:00 οι υποθέσεις ειδικής πινακίου – περιουσιακών διαφορών πινάκια 10 και 11 και ειδικής διαδικασίας άνευ πινακίου οι 1, 2 και 3

Β) Δεν θα γίνεται προεκφώνηση των υποθέσεων.

Γ) Εντός της αίθουσας του ακροατηρίου θα παραμένουν μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην υπόθεση που εκδικάζεται κάθε φορά και αυτοί που μετέχουν στην αμέσως επόμενη από αυτήν θα αναμένουν στην είσοδο. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να αναμένουν εκτός του ακροατηρίου και να προσέρχονται στο ακροατήριο όταν έλθει η σειρά της υπόθεσής τους. Θα συζητηθούν μόνο οι υποθέσεις που δεν θα ζητηθεί εξέταση μαρτύρων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.

Ρόδος, 05/04/2021

Εκ της Διευθύνσεως

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Ανακοίνωση για δικάσιμο 6 Απριλίου (1)

Print Friendly, PDF & Email