ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ – Ανακοινώσεις για δικάσιμο 6ης και 7ης Οκτωβρίου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβανομένων υπόψη:

της υποχρέωσης για τήρηση των μέτρων λόγω της πανδημίας του ιού Sars CoV2

και του γεγονότος ότι το Ειρηνοδικείο Ρόδου διαθέτει μόνο μία αίθουσα ακροατηρίου εμβαδού επιφανείας περίπου 42,50 τ.μ.,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ότι προς αποφυγή συνωστισμού και προς διαφύλαξη της δημόσιας υγείας των παρευρισκομένων (Ειρηνοδικών, Γραμματέων, πληρεξουσίων Δικηγόρων, διαδίκων), θα ισχύσουν τα κάτωθι:

Α) Το πινάκιο της δικασίμου της 6ης Οκτωβρίου 2020 χωρίζεται ως εξής:

Από 09:00 έως 09:30 θα συζητηθούν οι υποθέσεις νέας τακτικής διαδικασίας, καθώς και υποθέσεις όλων των διαδικασιών όπου υπάρχει δήλωση και των δύο πληρεξουσίων περί συναινετικής αναβολής άνευ παραστάσεώς τους στο ακροατήριο.

Από 09:30 έως 10:15 υποθέσεις εκουσίας πινάκια 1 – 8

Από 10:15 έως 11:00 υποθέσεις εκουσίας πινάκια  9 – 16

Από 11:00 έως 12:00 υποθέσεις παλαιάς τακτικής

Από 12:00 έως 13:00 υποθέσεις ειδικής διαδικασίας – περιουσιακών διαφορών πινάκια 1-10

Από 13:00 έως 14:00 υποθέσεις ειδικής διαδικασίας – περιουσιακών διαφορών πινάκια 11-20

Από 14:00 υποθέσεις ειδικής άνευ πινακίου και μικροδιαφορών

Β) Δεν θα γίνεται προεκφώνηση των υποθέσεων.

Γ) Εντός της αίθουσας του ακροατηρίου θα παραμένουν μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην υπόθεση που εκδικάζεται κάθε φορά και αυτοί που μετέχουν στην αμέσως επόμενη από αυτήν θα αναμένουν στην είσοδο. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να αναμένουν εκτός του ακροατηρίου και να προσέρχονται στο ακροατήριο όταν έλθει η σειρά της υπόθεσής τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.

Ρόδος, 28/09/2020

Εκ της Διευθύνσεως

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβανομένων υπόψη:

της υποχρέωσης για τήρηση των μέτρων λόγω της πανδημίας του ιού Sars CoV2

και του γεγονότος ότι το Ειρηνοδικείο Ρόδου διαθέτει μόνο μία αίθουσα ακροατηρίου εμβαδού επιφανείας περίπου 42,50 τ.μ.,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ότι προς αποφυγή συνωστισμού και προς διαφύλαξη της δημόσιας υγείας των παρευρισκομένων (Ειρηνοδικών, Γραμματέων, πληρεξουσίων Δικηγόρων, διαδίκων), θα ισχύσουν τα κάτωθι:

Α) Το πινάκιο της δικασίμου της 7ης Οκτωβρίου 2020 χωρίζεται ως εξής:

Ώρα 09:00 υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων

Από 12:00 έως 13:00 υποθέσεις ρύθμισης οφειλών πινάκιο 1 – 7

Από 13:00 υποθέσεις ρύθμισης οφειλών πινάκιο 8 – 15

Β) Δεν θα γίνεται προεκφώνηση των υποθέσεων.

Γ) Εντός της αίθουσας του ακροατηρίου θα παραμένουν μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην υπόθεση που εκδικάζεται κάθε φορά και αυτοί που μετέχουν στην αμέσως επόμενη από αυτήν θα αναμένουν στην είσοδο. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να αναμένουν εκτός του ακροατηρίου και να προσέρχονται στο ακροατήριο όταν έλθει η σειρά της υπόθεσής τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.

Ρόδος 28/09/2020

Εκ της Διευθύνσεως

 

Print Friendly, PDF & Email