ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 11/1 ΕΩΣ 18/1