ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΔΗ ΣΤΟ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Εισήγηση Βασιλείου  Περίδη

            Με το ασφαλιστικό καθεστώς των ελεύθερων  επαγγελματιών   ασφαλίζεται ουσιαστικά  η επαγγελματική ιδιότητα  ανεξαρτήτως παροχής εργασίας ή υπηρεσίας για όσο χρόνο παρέχεται αυτή.

ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ,ΕΙΤΕ ΟΧΙ,ΕΝΩ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ.

Με το υφιστάμενο σύστημα αυξήθηκαν οι εισφορές, μειώθηκαν οι συντάξεις και  αντί να είναι ανταποδοτικό ,έγινε αναδιανεμητικό. Όλοι  θα παίρνουν την ίδια συνεχώς μειούμενη σύνταξη ανεξαρτήτως καταβολής  εισφορών.

Όπως είχαμε επισημάνει, δεν είχε γίνει κοστολόγηση και αναλογιστική μελέτη, όσον αφορά τις επιπτώσεις του ψηφισθέντος  ασφαλιστικού -φορολογικού νομοσχεδίου, με αποτέλεσμα η εφαρμογή του να οδηγήσει στη φτωχοποίηση των ελευθέρων επαγγελματιών, να μην μπορούν πολλοί συνάδελφοι να καταβάλουν τις εισφορές τους ,να αποχωρήσουν ή να συνταξιοδοτηθούν πολλοί, και να χειροτερέψουν  τα οικονομικά του ενιαίου πλέον ταμείου ΕΦΚΑ.

Όπως είχαμε προβλέψει λόγω της αδυναμίας καταβολής των υπέρογκων εισφορών και επειδή από τις 100.000 των  ελεύθερων  επαγγελματιών, που εργάζονταν μόνο με μπλοκάκια, έμειναν μόνο 10.000  δημιουργήθηκε  νέο χρηματοδοτικό κενό ύψους 458.000.000 εκατομμυρίων ευρώ στον  ΕΦΚΑ από την ολιγόμηνη μόνον έναρξη λειτουργίας του.-

Προκειμένου να καλυφθεί το κενό αυτό  έρχεται ένα κρυφό χαράτσι για ένα εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, όπως  αποκαλύπτει το τελικό κείμενο του μνημονίου στο οποίο κατέληξαν η ελληνική κυβέρνηση και οι θεσμοί.

Ένα από τα δεκάδες προαπαιτούμενα (prior actions) που καλείται να υλοποιήσει η ελληνική πλευρά προκειμένου να κλείσει τη β’ αξιολόγηση ορίζει, ότι: θα αυξηθεί η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

Αντί να υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών ή των επιτηδευματιών, θα υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος προσαυξημένου κατά το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Για να μην υπάρξει απότομη επιβάρυνση των επιτηδευματιών, θα ισχύσει μεταβατικό καθεστώς για το 2018.

Έτσι:
1. Το 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί του αθροίσματος των φορολογητέων κερδών και των ασφαλιστικών εισφορών, με έκπτωση στο αποτέλεσμα που θα προκύπτει της τάξεως του 15%.
2 Από το 2019 και μετά οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί του αθροίσματος των φορολογητέων κερδών και των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως έκπτωση.
Η νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα γίνει σε δύο δόσεις λοιπόν  (το 2018 με έκπτωση 15%  και το 2019 χωρίς την έκπτωση).

Η διατύπωση στο τελικό κείμενο του μνημονίου, είναι σαφής: «Αλλαγή της ασφαλιστικής νομοθεσίας ώστε αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2018 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους να προσδιορίζεται ως τα μικτά κέρδη της προηγούμενης χρονιάς πριν όμως την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών. Η βάση υπολογισμού θα μειώνεται προσωρινά κατά 15% το 2018 χωρίς να υπάρχει μείωση μετά το 2018»..
Πρακτικά, ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε έχει ως αποτέλεσμα τη νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μάλιστα σε δύο δόσεις. Δηλαδή θα υπάρξει επιβάρυνση και το 2018 αλλά και το 2019.

Μάλιστα, το μέτρο επηρεάζει ακόμη και αυτούς που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα της τάξεως των 7.000-10.000 ευρώ τον χρόνο.
Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα:

Επαγγελματίας που θα έχει κέρδη 15.000 ευρώ το 2017 θα πληρώσει μέσα στο τρέχον έτος 5.000 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές (σ.σ.: οι οποίες και προέκυψαν από τα κέρδη του 2016). Κανονικά, οι ασφαλιστικές εισφορές του 2018 θα έπρεπε να υπολογιστούν επί της διαφοράς. Δηλαδή επί του ποσού των 10.000 ευρώ, κάτι που θα σήμαινε ότι ο επαγγελματίας θα πλήρωνε εισφορές για το 2018 της τάξεως των 2.700 ευρώ (μόνο για κύρια σύνταξη και υγεία).

Αυτό δεν θα συμβεί:

1. Το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού των 12.750 ευρώ και θα αυξηθούν στα 3.442 ευρώ. Δηλαδή προκύπτει πρόσθετη επιβάρυνση 742 ευρώ συγκριτικά με αυτό που υπολόγιζε να πληρώσει ο ελεύθερος επαγγελματίας για το 2018.
2. Το 2019, δεν θα υπάρχει η έκπτωση του 15% στο εισόδημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, με αποτέλεσμα οι ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές να εκτιναχθούν στα 4.050 ευρώ ή 1.350 ευρώ παραπάνω συγκριτικά με αυτό που υπολόγιζε να πληρώσει ο ελεύθερος επαγγελματίας.
Με την επικείμενη αλλαγή θα οδηγηθούμε στο εξής παράδοξο: άλλη να είναι η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και άλλη η βάση υπολογισμού το υ φόρου εισοδήματος.

Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα: 1) Δικηγόρος με καθαρό
φορολογητέο εισόδημα 6.000 €/έτος θα πληρώσει
Ασφαλιστικές εισφορές τοέτος 2017 ευρώ  2.668,80, το έτος
2018  ευρώ 2.852,28 και το έτος  2019  ευρώ 3.042.,2)δικηγόρος με καθαρό
φορολογητέο εισόδημα 12.000 €/έτος, θα πληρώσει
ασφαλιστικές εισφορές το 2017  ευρώ 3.611,16,το 2018   ευρώ 3.611,16 και το 2019  ευρώ 4.392,84, 3) δικηγόρος με καθαρό
φορολογητέο εισόδημα 20.000 €/έτος θα πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές
το 2017  ευρώ 5.235,0 και το 2018 ευρώ 5.678,76 €
Δεν επιβαρύνονται συνεπώς μόνο τα μεγάλα ,αλλά και τα μικρά και μεσαία εισοδήματα. Η  επιβολή του μέτρου θα οδηγήσει σε περαιτέρω φτωχοποίηση των Δικηγόρων αύξηση της ύφεσης, της ανεργίας, μη καταβολής των εισφορών και περαιτέρω χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης του ΕΦΚΑ, την  αποχώρηση πολλών ελευθέρων επαγγελματιών,δεν θα λύσει το πρόβλημα και θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας  στο άμεσο μέλλον στη λήψη νέων μέτρων σε βάρος μας για την κάλυψη των ελλειμμάτων ,που θα προκληθούν .

Print Friendly, PDF & Email