ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤ. ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΠΟΛΔ