ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ – ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΚΟΥΛΗ

Γαλλική Νομική Ορολογία και μετάφραση
Κουκούλης Ανδρέας-Νίκολαος
Ημερομηνία έκδοσης: 2021
Το παρόν είναι χρήσιμο στους δικηγόρους της μαχόμενης δικηγορίας, στους δικαστές και υποψηφίους για τις εξετάσεις της ΕΣΔΙ ή Διπλωματικό Σώμα, στους συμβολαιογράφους, στους ασκούμενους δικηγόρους και στους νομικούς μεταφραστές ή υποψήφιους νομικούς μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, αλλά και σε φοιτητές που είτε επιθυμούν να πραγματοποιήσουν βασικό κύκλο σπουδών Νομικής στη Γαλλία, είτε αποβλέπουν στην παρακολούθηση κάποιου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών σε κάποιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο και γενικά σε όσους αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν Γαλλικά Νομικά κείμενα. Παράλληλα συνιστά ένα απαραίτητο διδακτικό εγχειρίδιο εκμάθησης της Γαλλικής νομικής ορολογίας.
Print Friendly, PDF & Email