ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ Α.-Ν. ΚΟΥΚΟΥΛΗ

Εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ το βιβλίο του συναδέλφου Ανδρέα-Νικολάου Κουκούλη με τίτλο

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Στο έργο «Εγχειρίδιο Ιατρικής Ευθύνης και Δεοντολογίας» αναλύονται σύγχρονα θέματα ιατρικής ευθύνης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τους κανόνες του ιατρικού επαγγέλματος, την υποχρέωση ενημέρωσης και συναίνεσης του ασθενούς, το ιατρικό σφάλμα, το ιατρικό απόρρητο, την τήρηση ιατρικού αρχείου, τα ιατρικά συμβούλια, τα ιατρικά πιστοποιητικά, τα κωλύματα και ασυμβίβαστα, την αμοιβή του ιατρού, αλλά και ειδικότερα θέματα, όπως η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, οι μεταμοσχεύσεις, η ύπαρξη και το τέλος του προσώπου και η ζημιογόνος τεκνοποίηση.

Περαιτέρω, στο βιβλίο παρουσιάζονται με σαφή και παραστατικό λόγο όλα τα ζητήματα που αφορούν το ιατρικό δίκαιο και την ιατρική δεοντολογία παρέχοντας πλήθος παραδειγμάτων. Το έργο διευκολύνει την κατανόηση του πεδίου της ιατρικής ευθύνης τόσο από νομικούς όσο και από ιατρούς.
Print Friendly, PDF & Email