ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ – ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΚΟΥΛΗ

Εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ το βιβλίο του συναδέλφου Ανδρέα – Νικολάου Κουκούλη με τίτλο:

ΟΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΓΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το βιβλίο «Οι Καταχρηστικοί ΓΟΣ στις Τραπεζικές Συμβάσεις» ασχολείται με τους κατ’ ιδίαν καταχρηστικούς ΓΟΣ δίνοντας μία νέα πρακτική οπτική στο θέμα υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, ενόψει και του ότι η θεωρία και η νομολογία είναι φανερά διχασμένες ως προς την αντιμετώπιση αυτών των ΓΟΣ σε συνδυασμό με την έκδοση πλήθους αντικρουόμενων δικαστικών αποφάσεων επί του θέματος. Το έργο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον νομικό της πράξης.

Print Friendly, PDF & Email