ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΒΑΣΙΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ν.Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ το βιβλίο του συναδέλφου Βασίλη Τριανταφυλλίδη με τίτλο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ισχύον πλαίσιο και προοπτική μεταρρύθμισης

Το βιβλίο “Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών: Ισχύον πλαίσιο και προοπτική μεταρρύθμισης” του Βασίλη Σ. Τριανταφυλλίδη είναι το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς των εκδόσεων Π.Ν. Σάκκουλας “Μονογραφίες Ιδιωτικού Δικαίου” υπό την διεύθυνση του καθηγητή Δημήτρη Χ. Λιάππη.Οι υπηρεσίες αποτελούν το αντικείμενο πλήθους συναλλαγών με μεγάλη σπουδαιότητα για την εθνική και ευρωπαϊκή οικονομία. Η ποικιλομορφία των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και ο αποσπασματικός χαρακτήρας της ειδικής νομοθεσίας που ρυθμίζει επιμέρους υπηρεσίες περιάγουν συχνά τον σύγχρονο νομικό σε αμηχανία. Το νομικό πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών καλούνται να συμπληρώσουν κανόνες παραδοσιακών συμβάσεων του Αστικού Κώδικα (ιδίως των συμβάσεων εργασίας, έργου και εντολής), χωρίς να είναι πάντα σαφές ποιος κανόνας εφαρμόζεται.

Το παρόν βιβλίο, ένα χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης, αναζητά τους κανόνες αστικού δικαίου που ρυθμίζουν βασικές εκφάνσεις των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και αναδεικνύει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ κατηγοριών υπηρεσιών.

Print Friendly, PDF & Email