Εκλογές ΔΣΡ 2017-Ανακοίνωση

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 επόμ. του ν. 4194/2013, ημέρα αρχαιρεσιών για την εκλογή Προέδρου και 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου  ορίζεται η  26η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή από τις 7 το πρωί  μέχρι τις 7 το απόγευμα.

Η θητεία του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την 1/1/2018 και λήγει στις 31/12/2021. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου  λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 2 το μεσημέρι.

Τα παράβολα εξόδων εκλογής ορίζονται ως εξής:

Για τον υποψήφιο Πρόεδρο 40ευρώ.

Για τον υποψήφιο σύμβουλο 20 ευρώ.

Ρόδος 30 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Κωνσταντίνος Σαρρής

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email