Ελεχτής-Ιατρός του ΕΤΑΑ [ ΤΥΔΕ ] στα γραφεία του συλλόγου