ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡ ΥΠΟΒ ΕΩΣ 1/11/22

Νέα | Κτηματολόγιο | 31/05/2022

Αναστολή της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου μέχρι την 1.11.2022 – Νέο εκπαιδευτικό βίντεο

 

Σε συνέχεια της συνάντησης της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογράφων με το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σχετικά με την ανάγκη αναστολής της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (βλ. σχετικά εδώ: https://bit.ly/3t4UXme) εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 185/16/26.5.2022 απόφαση του ΔΣ του Ελληνικού Κτηματολογίου κατά την οποία η υποχρέωση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για την εγγραφή πράξεων που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998, περιέχονται σε έγγραφα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αναστέλλεται έως και την 30η Οκτωβρίου 2022.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2660/30.5.2022, που επισυνάπτεται

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανήρτησε νέο εκπαιδευτικό βίντεο.στην διεύθυνση : 

https://youtu.be/hS8U3n6SWhA

Συνημμένα

fek.pdf

 

Print Friendly, PDF & Email