ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν. 2308/1995 ΕΩΣ 28/6