ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΩ – ΛΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΩ – ΛΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Την  Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021  ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του νομοσχεδίου για την εναρμόνιση των  Κτηματολογίων  Ρόδου και Κω-Λέρου με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Το νομοσχέδιο διαβιβάσθηκε  ήδη από τον Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση.

           Με το νομοσχέδιο αυτό διασφαλίζεται ο εκσυγχρονισμός των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου, κατοχυρώνονται τα κτηματολογικά δεδομένα  και διασφαλίζονται  τα υφιστάμενα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Ειδικότερα συνοπτικά:

Αποφεύγεται η νέα καταγραφή των δικαιωμάτων, αφού διασφαλίζονται  ρητά το αμάχητο τεκμήριο της αρχικής εγγραφής  και τα μαχητά  τεκμήρια των μεταγενέστερων εγγραφών χωρίς γραφειοκρατικές περιπέτειες και νέες δηλώσεις, ενώ στο νέο φύλλο που θα δημιουργηθεί   θα μεταφερθεί η τελευταία εγγραφή ως ενεργό δικαίωμα, χωρίς να χάσουν  την αποδεικτική τους ισχύ οι προγενέστερες, που θα διατηρηθούν ως πληροφοριακό υλικό, το οποίο θα ψηφιοποιηθεί.

Εφαρμόζεται ενιαία καταγραφή  των μερίδων γαιών και οικοδομών  υπό την μορφή γεωτεμαχίου. Σε κάθε ακίνητο και κάθε αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείμενο  αντιστοιχεί ένα κτηματολογικό φύλλο. Προκειμένου να υπάρχει αντιστοίχιση των ακινήτων με τις τηρούμενες κτηματολογικές μερίδες, σε κάθε κτηματολογικό φύλλο θα αναγράφεται ο αριθμός μερίδας, που αντιστοιχεί.

 Οι εργασίες ενημέρωσης των κτηματολογικών μερίδων και σχεδιαγραμμάτων με τις εκκρεμείς πράξεις θα γίνουν  με ανάθεση από τον Φορέα ΄΄Ελληνικό Κτηματολόγιο΄΄ σε τρίτους με συμβάσεις έργου  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ θα στελεχωθεί η Υπηρεσία με νέο προσωπικό.

Οι κοινοποιήσεις των απορριφθεισών πράξεων  θα γίνονται με επιμέλεια του αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου ,σε περίπτωση δε αδυναμίας του με επιμέλεια της Γραμματείας του οικείου Πρωτοδικείου.

Οι διακρίσεις των ακινήτων που διατηρήθηκαν στον Κτηματολογικό Κανονισμό από το Οθωμανικό Δίκαιο, δεν μεταφέρονται στα κτηματολογικά φύλλα, αλλά διατηρούνται υπό μορφή αρχείου.

 Για τη δημιουργία των  κτηματολογικών διαγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη  τα ατομικά διαγράμματα και η προσαρμογή των ορίων σύμφωνα με την υλοποιημένη υφιστάμενη κατάσταση, εφόσον δεν υφίστανται περί αυτών αμφισβητήσεις μεταξύ των ομόρων ιδιοκτησιών. Κατά την τυχόν διαμόρφωση των διαγραμμάτων διατηρούνται οι έννομες συνέπειες που έχουν αυτά ήδη, συμπεριλαμβανομένης της αρτιότητας.

Σε ακίνητα στα οποία φέρονται ως δικαιούχοι αποβιώσαντα πρόσωπα ,καταχωρίζονται αυτά ως δικαιούχοι.

Μετά την περάτωση της προσαρμογής που θα κηρυχθεί με διαπιστωτική πράξη, η επεξεργασία και η καταχώρηση των εισερχομένων πράξεων θα διενεργείται μόνο ηλεκτρονικά, παύουν δε να ενημερώνονται τα τηρούμενα έως τότε έντυπα βιβλία και να ισχύουν οι ουσιαστικές διατάξεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, ενώ  θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας στην Επικράτεια νομοθεσίας.

Οι διατάξεις  για την χρησικτησία του Αστικού Κώδικα θα εφαρμόζονται  από την έκδοση της προηγούμενης διαπιστωτικής πράξης  περάτωσης και στην χρησικτησία,  που είχε αρχίσει αλλά δεν είχε συμπληρωθεί. Η 15ετής κτητική παραγραφή του Κτηματολογικού Κανονισμού θα ισχύει  ,εφόσον  έχει συμπληρωθεί μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης. Αν δεν έχει συμπληρωθεί μέχρι τότε η 15ετία θα είναι 20ετής, προσμετρουμένου όμως του χρόνου της κτητικής παραγραφής, που διανύθηκε μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης.

Προτείνεται πανελλαδικά να μεταγράφονται μόνο τα κληρονομητήρια  και όχι οι αποδοχές κληρονομιάς σε όλη την Επικράτεια, επειδή συνάδει περισσότερο με την ασφάλεια του θεσμού.    

Στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Πρόεδρος ήταν ο καθηγητής Αστικού Δικαίου της νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. κ. Λάμπρος Κιτσαράς, ενώ συμμετείχαν  εκτός των άλλων  μελών οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Ρόδου και Κω , Βασίλης Περίδης και Μανώλης Χατζηάμαλος, και το μέλος του Συλλόγου μας Μιχάλης Παπαγεωργίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκτός από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής  Επιτροπής και τα μέλη της Επιτροπής  Κτηματολογίου του Συλλόγου μας Γιασεμώ Καραγιάννη, Δημήτρη Σαλαμαστράκη, Θεόδωρο Παπαγεωργίου και τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας  Σάββα Λυριστή για την πολύτιμη και εποικοδομητική συνδρομή τους  με προτάσεις και παρατηρήσεις στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κτηματολογίου

και Πρόεδρος του Δ.Σ. Ρόδου

Βασίλειος Περίδης

Print Friendly, PDF & Email