ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ν.4254/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ν.4254/2014

 

O Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας σε συνεργασία με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, έχουν αναλάβει όλες τις απαραίτητες  πρωτοβουλίες  προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα και και να εκδοθούν  οι αποφάσεις  εκ μέρους της Πολιτείας και των άλλων θεσμικών φορέων που θα επιταχύνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας  αξιολόγησης για τους πτυχιούχους Νομικής από χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2014 έγιναν νομοθετικές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις του καθεστώτος αναγνώρισης των πτυχίων  που προκάλεσαν εμπλοκή και σοβαρές καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 7-4-2014, ίσχυε το παλαιό σύστημα που προέβλεπε με βάση τον ν. 4205/13, αναγνώριση των πτυχίων αποκλειστικά από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Με αιφνιδιαστική νομοθετική ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης, στις 7-4-2014,τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του νόμου 4254/2014, σύμφωνα με τις οποίες αρκούσε πλέον, κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων, η προσκόμιση πτυχίου, χωρίς καμία είδους αξιολόγηση.

Όμως στο άρθρο 6 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων παρέμενε σε ισχύ η απαίτηση για αναγνωρισμένο πτυχίο, προκειμένου να μπορεί να ασκήσει κάποιος, το δικηγορικό λειτούργημα.

Για να λυθεί αυτή η προφανής  αντίφαση και να εξασφαλισθεί η απαραίτητη αξιολόγηση των κοινοτικών πτυχίων και εν γένει των προσόντων των ασκουμένων δικηγόρων,  οι Δικηγορικοί Σύλλογοι  ανέλαβαν δράση και ζήτησαν επιτακτικά  από την κυβέρνηση να προχωρήσει στις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές.

Σε επιστολές του προς τα μέλη της προηγούμενης κυβέρνησης, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Β. Αλεξανδρής,  επεσήμανε το σοβαρό  αυτό νομοθετικό κενό που είχε δημιουργηθεί, υπογραμμίζοντας ότι το «δίκαιο της ΕΕ(σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ και του ΣτΕ) δεν επιτάσσει αυτόματη αναγνώριση ούτε του επαγγέλματος του δικηγόρου ούτε της πρόσβασης σε αυτό αλλά παρέχει στο κράτος υποδοχής το δικαίωμα μιας σύνθετης συνολικής αξιολόγησης των προσόντων του αιτούντος».

Αίτημα των Δικηγορικών Συλλόγων ήταν να γίνουν νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ορίσουν τον αρμόδιο φορέα για τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων αναγνώρισης των πτυχίων και να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις που θα ρυθμίζουν την όλη διαδικασία αξιολόγησης και αναγνώρισης(π.χ πως θα γίνεται ο έλεγχος της γνησιότητας των τίτλων σπουδών, ποια θα είναι τα αντικειμενικά κριτήρια για τον έλεγχο των ουσιαστικών προσόντων κ.α).

Μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις ψηφίσθηκε εν τέλει ο ν. 4285/2014 που ετέθη σε ισχύ στις 10-9-2014. Ο νέος νόμος προβλέπει  ότι τον έλεγχο και την εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων Δικηγόρων θα τον διενεργεί πλέον η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης καθορίσθηκε    και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ που εκδόθηκε στις  30-10-2014 ενώ στις 19-12- 2014 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και  η συγκρότηση της Επιτροπής.

Παράλληλα, στις 31-12-2014 αναρτήθηκαν σύμφωνα με τ’ ανωτέρω ΦΕΚ, στο site του ΔΣΑ και της Ολομέλειας, οι πράξεις των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Λαρίσης, με τις οποίες προσδιοριζόταν το πέμπτο μέλος της Επιτροπής, όταν ο αιτών ζητά να εγγραφεί στους ανωτέρω Συλλόγους. Είναι προφανές από τα ανωτέρω ότι η εν λόγω Επιτροπή δεν μπορούσε να συνεδριάσει προ της 16ης Ιανουαρίου 2015

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές στις 27-1-2015 και συζήτησε οργανωτικά θέματα και ζητήματα που αφορούσαν την διαδικασία υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών εκ μέρους των υποψηφίων.

Συνεδρίασε επίσης στις 6-3-2015 μα αντικείμενο την επίλυση της πληθώρας των προβλημάτων που ανέκυψαν ματά την υποβολή των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, ώστε να συμπληρωθούν όλοι οι φάκελοι που έχουν υποβληθεί και εντός του τρέχοντος μηνός η Επιτροπή να προβεί στην εξέταση των φακέλων που θα είναι πλήρεις.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι πρέπει οι υποψήφιοι  να τύχουν περαιτέρω εξέτασης για να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους, θα παραπεμφθούν, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος,  στην Επιτροπή Επάρκειας του άρθρου 16 του Κώδικα Δικηγόρων.

Ο Σύλλογος προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες συγκρότησης της εν λόγω Επιτροπής, έχει ήδη αποτανθεί με έγγραφό του(20-2-2015) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να ορισθούν οι Καθηγητές που θα μετέχουν στην Επιτροπή Επάρκειας και η απάντηση της Νομικής Σχολής περιήλθε στον Σύλλογο πριν λίγες ημέρες.

Με τα έως τώρα δεδομένα, η πρώτη εξεταστική ενώπιον της Επιτροπής Επάρκειας, αναμένεται να διεξαχθεί τον Απρίλιο.

Print Friendly, PDF & Email