ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 13/10 "Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/104ΕΕ)"