Επίδομα παιδικών σταθμών- αιτήσεις έως 15/4

Όσοι συνάδελφοι έχουν αποδείξεις πληρωμής για παιδικούς σταθμούς για το έτος 2018, παρακαλούμε όπως καταθέσουν στο Σύλλογο αντίγραφο αυτών με τη συνημμένη αίτηση έως τις 15 Απριλίου 2019, προκειμένου να τους καταβληθεί η παροχή του βοηθήματος.
Επειδή το ποσό που διανέμεται μοιράζεται εξίσου σε κάθε παιδί θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι αιτήσεις για να γίνει η διανομή.
Προσοχή μετά από τη διανομή του ποσού δε θα μπορεί να καταβληθεί η παροχή στην περίπτωση που δεν κάνετε για κάποιο λόγο εμπρόθεσμα την αίτηση.
ΑΙΤΗΣΗ στον ΔΣΡ για παιδικούς σταθμούς 2018

Print Friendly, PDF & Email