ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ:Παρακαλούμε να προσκομίζετε το επιπλέον παράβολο, που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213) που ισχύει από 01/01/2011 και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις.