ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2019 – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 30/6/20

Όσοι συνάδελφοι έχουν αποδείξεις πληρωμής για παιδικούς σταθμούς για το έτος 2019, παρακαλούμε όπως καταθέσουν στο Σύλλογο αντίγραφο αυτών με τη συνημμένη αίτηση έως τις 30/6/20 προκειμένου να τους καταβληθεί η παροχή του βοηθήματος.
Επειδή το ποσό που διανέμεται μοιράζεται εξίσου σε κάθε παιδί θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι αιτήσεις για να γίνει η διανομή.
Προσοχή μετά από τη διανομή του ποσού δε θα μπορεί να καταβληθεί η παροχή στην περίπτωση που δεν κάνετε για κάποιο λόγο εμπρόθεσμα την αίτηση.

 

ΑΙΤΗΣΗ στον ΔΣΡ για παιδικούς σταθμούς 2019

Print Friendly, PDF & Email