ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα παιδικών σταθμών έτους 2014 στους δικαιούχους, παρακαλείστε να υποβάλλετε αίτηση με τις σχετικές αποδείξεις (σε φωτοτυπία) όσοι είχατε παιδιά σε παιδικό σταθμό για το διάστημα από 1/1/2014 έως 31/12/2014, το αργότερο έως την Τετάρτη 18/2/2015 στη γραμματεία του Συλλόγου (25ης Μαρτίου 9).

Print Friendly, PDF & Email