ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εν όψει της επικαιροποίησης του καταλόγου δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων, ο οποίος τηρείται στον Σύλλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4446/2016, καλούνται οι  συνάδελφοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν σ’ αυτόν να το δηλώσουν το αργότερο μέχρι τις 30/11/2020.

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους ότι σύμφωνα με τον Ν. 4603/2019 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων και στις αρχαιρεσίες αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών.

Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται μετά από σχετική αίτηση του σωματείου απευθυνόμενη προς τον Δικηγορικό Σύλλογο. Η μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας επιφέρει ακυρότητα των εκλογών.

Όσοι συνάδελφοι περιλαμβάνονται ήδη στον κατάλογο δεν χρειάζεται να το δηλώσουν εκ νέου.

Συνημμένα : η σχετική αίτηση και οι προβλεπόμενες αμοιβές.

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                                              Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης                                   Καλλιόπη Παπαπαύλου – Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email