ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΩΗΝ ΤΑΝ-ΤΥΔΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι, από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου 2022, ξεκίνησαν την εργασία τους οι τρεις υπάλληλοι που προσελήφθησαν με δαπάνες των περιφερειακών Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και διατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 του ν.4670/2020, στον Τομέα Νομικών και στον πρ. Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, για τις ανάγκες των σφαλισμένων δικηγόρων των δύο Τομέων.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:
 

Για τον Τομέα Νομικών
Πρωϊμάκη Ελένη-Προϊσταμένη Τμήματος Ασφαλιστικού Βίου Κλάδων Υγείας και
Σύνταξης Τομέα Νομικών, τηλ.: 2132169349

Για το Τμήμα του π. Τ.Υ.Δ.Ε.
Πανοπούλου Ιωάννα, τηλ.: 2108809531
• Μπούμη Χριστίνα, τηλ.: 2108809504

Στις ανωτέρω τηλεφωνικές γραμμές μπορούν οι ασφαλισμένοι να επικοινωνούν:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 11:00 με 14:00 (ΠΛΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ).


E-mail (και για τους δύο Τομείς): tm.asf.syntnom@efka.gov.gr

Print Friendly, PDF & Email