Επιστημονική εκδήλωση στη μνήμη του Σταύρου Κουταλιανού 20/1/2023

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

Επιστημονική εκδήλωση Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη μνήμη του Σταύρου Κουταλιανού

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων – Επιμόρφωσης και Επιστημονικής Συνδρομής Δικηγόρων του Δ.Σ.Ρ. και σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 με ώρα έναρξης 17.00 στο συνεδριακό κέντρο ξενοδοχείου RODOS PALACE επιστημονική εκδήλωση Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη μνήμη του αγαπητού συναδέλφου Σταύρου Κουταλιανού με τίτλο ” «Η Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θυμάται τον Σταύρο Κουταλιανό» και με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες :

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Α. Ουσιαστικό και Δικονομικό Οικονομικό Δίκαιο

  1. Κιτσαράς Λάμπρος, Καθηγητής του Αστικού Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Νόμοι 3156/2003 και 4354/2015. Η ουσιαστική διάσταση

  1. Κολοτούρος Παναγιώτης, Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Νόμοι 3156/2003 και 4354/2015. Η δικονομική διάσταση

Β. Δίκαιο Ενδίκων Μέσων

  1. Μπαμπινιώτης Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Η μεταβίβαση της προσεπίκλησης στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας

Γ. Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

  1. Τσαντίνης Σπυρίδων, Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

«Επίκαιρα ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως από την κατάσχεση εις χείρας τρίτου»

  1. Χατζηϊωάννου Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Συνέπειες στη μίσθωση από τον πλειστηριασμό

  1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Δικονομικά ζητήματα από την ανακοπή του άρθρου 973 § 6 ΚΠολΔ

Η επιστημονική αυτή εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου και του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

12/1/2023

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                          Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης              Ανθούλα Καραολάνη

Print Friendly, PDF & Email